download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

hondje
Kinderen en KNMO positief en enthousiast over kansen via Jeugdcultuurfonds


Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt hetmogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.

Het Jeugdcultuurfonds heeft sinds de oprichting in 2009 al 25.000 kinderen voorzien van de mogelijkheid tot deelname aan actieve kunstbeoefening en lessen op kunt en cultuurgebied. Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens.

Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Dat stelt het Mulier Instituut, dat de bijdrage van sport- of cultuuractiviteiten in sportverenigingen en culturele instellingen aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens in kaart heeft gebracht.

De meeste kinderen zijn erg positief en enthousiast over de sport- of cultuuractiviteiten waaraan zij via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunnen deelnemen. Ze komen minimaal wekelijks op de vereniging of culturele instelling, waardoor deze plek vertrouwd voelt. Vooral kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten, ervaren de sportvereniging of culturele instelling als een ‘thuis’. Voor deze kinderen is het belangrijk dat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds lidmaatschappen blijven faciliteren voor gezinnen die daar zelf geen geld voor hebben.

Meer informatie over het Jeugdcultuurfonds: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/

Klik hier om de rapportage ‘Veelbetekenende kansen; een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen’ te downloaden.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top