download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

-var-www-nevobo.nl-prod-public-app--uploads-cms-afbeeldingen-156-standaard
Voorwaarden vrijwilligersorganisatie


Als vrijwilligersorganisatie dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn deze voorwaarden te vinden, maar we hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet. Daarnaast staat op deze website ook informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:
  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt. Lees hier voor de informatie;
  • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
  • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.
Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de beleidsregels omtrent VOG voor vrijwilligers op officielebekendmakingen.nl.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top