download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

stemmen-21
Ga met lokale politici in gesprek >>

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen worden na de zomer afgerond. Voor verenigingen is het belangrijk om in die programma's vermeld te staan. Omdat de verdeling van gemeentelijke subsidies er na de verkiezingen op wordt gebaseerd.

Het is dan belangrijk om zichtbaar te zijn op het moment dat de programma's worden gemaakt. Als de politiek de porties gaat toedelen, moet je als vereniging opvallen bij het de lokale politieke partijen.

De allerbeste manier om op te vallen is door persoonlijk contact. Een gezicht met een verhaal wordt gewoon beter onthouden. Bovendien stellen gemeentebestuurders en -politici het vaak zeer op prijs om te horen wat er binnen de lokale gemeenschap leeft.


Bij de praktische invulling van deze lobby-activiteiten moet je proberen om zoveel mogelijk leden in te schakelen. Zij kunnen dan vervolgens de persoonlijke contacten leggen met de politici en partijen.

Vraag in de vereniging of iemand banden heeft met een bepaalde lokale politieke partij. Of dat iemand al contacten heeft met lokale politici. Hierop volgt dan de vraag of iemand het verhaal van de vereniging wil uitdragen bij die bepaalde politicus of partij. De politieke partijen of politici die via deze weg niet aan bod komen, kunnen worden verdeeld onder de beschikbare leden.

Het kan heel nuttig om binnen een gemeente de krachten te bundelen. Dat je met alle muziekverenigingen samen de lokale politiek benadert. Of dat je zelfs de krachten bundelt met andere culturele verenigingen, zoals toneelclubs en zangkoren. Om het culturele belang op de politieke agenda te krijgen, is het soms beter om over muren heen te kijken.

Maak een schema van de beschikbare leden en lokale politici. Laat de verschillende leden vervolgens afspraken maken voor persoonlijke gesprekken. Contactgegevens vind je vaak al op de website van de gemeente - bijvoorbeeld onder een kopje 'bestuur en organisatie'. De zittende leden van de gemeenteraad staan hier vaak met mailadres vermeld.

Mocht een persoonlijk gesprek echt niet mogelijk zijn, probeer dan telefonisch contact te hebben of te skypen. Blijkt dat ook geen optie te zijn, dan kun je nog een persoonlijke mail of brief sturen.

Maak een zogenoemd 'script' voor de contacten. Dat wil zeggen dat je op een rij zet wat er in de persoonlijke gesprekken verteld moet worden.

Van algemeen tot specifiek kun je een groot aantal argumenten gebruiken om de gemeentepolitiek te overtuigen van het belang van de vereniging.

Begin bijvoorbeeld met het belang van cultuur binnen de gemeente. Zeker vanuit de landelijke politiek is er steeds minder geld voor culturele activiteiten en groepen. Het is daarom belangrijk dat er lokaal wel steun voor dit belangrijke sociale thema bestaat. De politieke partij zal zich hiermee positief kunnen onderscheiden. Overigens is met dit thema voor ogen samenwerking met andere culturele verenigingen zeer nuttig.

Geef vervolgens aan dat de vereniging een belangrijke rol speelt bij de activiteiten voor de jeugd en op het gebied van (muziek)educatie. Door het wegvallen van muziekscholen zijn muziekverenigingen vaak een spil op dit terrein. Laat zien wat de vereniging allemaal doet voor de jeugd en jongeren in de gemeente.

Ditzelfde geldt echter ook als het gaat om ouderen. Ook dit is een centraal thema waar lokale politici veel waarde aan hechten. Een aanbod van activiteiten om ouderen actief te betrekken in de lokale samenleving wordt door partijen hoog op de prioriteitenlijst geplaatst. Laat weten dat de vereniging hier een belangrijke rol in kan spelen.

Voor de meeste gemeenten zijn de cultuur-historische wortels van belang. Zeker in verband met toerisme en recreatie. Binnen die cultuurhistorie spelen muziek- en dansverenigingen een belangrijke rol.

En ook heeft de vereniging een duidelijke ambassadeursfunctie. Met optredens buiten de gemeentegrenzen wordt de gemeentenaam uitgedragen.

Belangrijke thema's voor de gemeentepolitiek:

  • Jongeren en educatie
  • Sociale activiteiten voor ouderen.
  • Cultureel belang.
  • Cultuurhistorie.
  • Naamsbekendheid vanuit toeristische oogpunt (ambassadeur gemeente).

Het is natuurlijk belangrijk om ook na het gesprek in de gedachten te blijven. Laat daarom informatiemateriaal achter. Bijvoorbeeld een A4'tje met informatie over de vereniging, activiteiten en kalender.

De BBM kan in dit opzicht helpen met verschillende publicaties. Hieronder tref je daarvan de meest recente promotiebrochure van de Brabantse bond. Deze geeft onbekenden een eerste kennismaking met de amateurverenigingen voor muziek en dans in onze provincie. Neem voor papieren versies contact met ons op: bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl.

Laad ook de handige checklist (pdf)


© 2017 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top