download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

2020 CC congres email header bestuurders 

Complementary Colours - workshops voor bestuurders

Nieuwe datum: zondag 26 september 2021

De BBM, Orkest Zuid en Orkest Orventus organiseren gezamenlijk de congresdag Complementary Colours. Deze congresdag zal in het teken staan van deskundigheidsbevordering van enerzijds dirigenten en anderzijds bestuurders van (amateur)muziekverenigingen.

In de workshops voor bestuurders zullen effectief leiderschap, doeltreffende communicatie en creatief bestuurderschap centraal staan. Er is een interessant en interactief programma samengesteld met zeer inspirerende en deskundige sprekers en workshopleiders, waaronder ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont. Onderdeel van het programma is ook een inspiratiebijeenkomst van de Concertserie Verrassende Ontmoetingen, waarin onder meer ideeën uitgewisseld zullen worden over hoe de concertserie optimaal kan bijdragen aan ontwikkeling, vernieuwing en samenwerking binnen het blaasmuziekveld.

Ben jij bestuurder of dirigent en wil jij investeren in je persoonlijke ontwikkeling én tegelijkertijd het functioneren van je orkestbestuur naar een hoger plan tillen? Of heb je als bestuurder of dirigent interesse in deelname aan of dialoog met de Concertserie Verrassende Ontmoetingen? Meld je dan nu aan, samen met je mede-bestuursleden! 

LET OP: Het aantal deelnemers in het middagprogramma is zeer beperkt, in het ochtendprogramma is iets meer ruimte. Wij vragen je vriendelijk om met maximaal twee bestuursleden per vereniging naar het middagprogramma, en met maximaal vier bestuursleden naar het ochtendprogramma te komen. Bij voorbaat dank voor je begrip.

Programma:
09.15 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 - 11.30 uur Inspiratiebijeenkomst “Verrassende Ontmoetingen 2.0”
11.30 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.30 uur Lezing “Effectief communiceren” - Steven Pont
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.15 uur Workshop “Wederzijdse beïnvloeding” - Steven Pont
14.15 - 14.30 uur Pauze
14.30 - 15.30 uur Inspiratiesessie “4 inzichten voor bestuurders” - NOC*NSF
15.30 - 15.45 uur Pauze
15.45 - 16.45 uur Workshop “Creatief denken” - Start2Create
16.45 - 17.15 uur Muzikale eindpresentatie

Kosten
Geen, deelname aan het programma is gratis. Lunch is inbegrepen in het programma.

Locatie
Tiliander, cultuurcentrum Oisterwijk
Spoorlaan 82c
5061 HD Oisterwijk

Voor vragen, mail naar m.vandijk@brabantse-muziekbond.nl 

Workshop “Wederzijdse beïnvloeding” - Steven Pont
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, en in al zijn werk gebruikt hij beide invalshoeken als uitgangspunt: de (ontwikkelings)psychologie, die gedrag vooral vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving benadrukt.
Wanneer we naar menselijk gedrag kijken, kunnen we dat op verschillende manieren betekenis geven. In een uur gaan we de belangrijkste pijlers van de systeemtheorie langs, de meest doordachte theorie als het erom gaat hoe mensen zich tot elkaar verhouden, elkaar beïnvloeden en hun onderlinge spanningen ontladen. Het belangrijkste uitgangspunt van de systeemtheorie is dat niet het individu centraal staat en ook niet zijn of haar persoonlijke psychologie, maar de relatie. Hoe de systeemtheorie ons een goed werkend kader kan geven om op een specifieke manier naar gedrag te kijken, is het onderwerp van deze bijeenkomst.

Inspiratiesessie “4 inzichten voor bestuurders” - NOC*NSF
Voor bestuurders van verenigingen zijn de '4 inzichten' ontwikkeld. Het is een tool die voor een bestuurder kan dienen als geheugensteun om te groeien in zijn of haar rol. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de '4 inzichten', hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

Workshop “Creatief denken” - Start2Create
In korte tijd tot oplossingen komen
Anders en leuk vergaderen
Toekomstvisie ontwikkelen
Anders samenwerken
Een team meekrijgen

Noem het anders denken, omdenken, of denken met een omweg. Met Start2Create laten we je in deze sessie anders kijken naar de uitdagingen van je vereniging. Aan de hand van meerdere creatief denken tools weet je je eigen vaste denkkaders te herkennen en eruit te stappen. Je komt daarmee tot andere oplossingen dan je van te voren gedacht had. Je gaat gegarandeerd met concrete ideeën, energie en een lach naar huis.

2020 CC congres email footer DEF

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top