download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

2020 CC congres email header dirigenten

Complementary Colours - workshops voor dirigenten

Nieuwe datum: zondag 26 september 2021

De BBM, Orkest Zuid en Orkest Orventus organiseren gezamenlijk de congresdag Complementary Colours. Deze congresdag zal in het teken staan van deskundigheidsbevordering van enerzijds dirigenten en anderzijds bestuurders van (amateur)muziekverenigingen.

In de workshops voor dirigenten zal de persoonlijkheid als ‘instrument’ van de dirigent centraal staan, in het bijzonder de competenties leiderschap, communicatie, samenwerking en het omgaan met emoties. In de ochtend zal aan deze competenties gewerkt worden in een workshop onder leiding van psycholoog Kees Waiboer (Key-Chord), in de middag komen deze competenties aan bod in de vorm van praktijkcoaching door twee zeer ervaren dirigenten, Jos van de Braak en Jacco Nefs. Hierbij zal gewerkt worden met Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning uit Goirle.

Ben jij dirigent en wil jij investeren in je persoonlijke ontwikkeling? Meld je dan nu aan! Wees er snel bij, want het aantal deelnemersplaatsen is beperkt.

Programma:
09.15 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 - 11.30 uur Workshop “De psychologische competenties van de dirigent” (Kees Waiboer)*
11.30 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.30 uur Lezing “Effectief communiceren” - Steven Pont
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.15 uur Praktijkcoaching 1 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
14.15 - 14.30 uur Pauze
14.30 - 15.30 uur Praktijkcoaching 2 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
15.30 - 15.45 uur Pauze
15.45 - 16.45 uur Praktijkcoaching 3 (Jos van de Braak, Jacco Nefs, Kees Waiboer)
16.45 - 17.15 uur Muzikale eindpresentatie

Kosten:
Actieve deelnemer €75 (incl. lunch)
Auditor €35 (incl. lunch)*

*Voor auditoren is er de mogelijkheid om in plaats van de workshop “De psychologische competenties van de dirigent” de inspiratiebijeenkomst “Verrassende Ontmoetingen 2.0” van Concertserie Verrassende Ontmoetingen bij te wonen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je dit aangeven op het aanmeldformulier.

Aanmelden kan met dit formulier op website

Locatie
Tiliander, cultuurcentrum Oisterwijk
Spoorlaan 82c
5061 HD Oisterwijk

Voor vragen, mail naar:
m.vandijk@brabantse-muziekbond.nl

Inspiratiebijeenkomst “Verrassende Ontmoetingen 2.0”
De concertserie Verrassende Ontmoetingen biedt harmonie- en fanfareorkesten en brassbands een podium in mooie professionele concertaccommodaties, waardoor zij zich kwalitatief verder kunnen ontwikkelen. Amateurorkesten halen een deel van hun voldoening uit het feit dat ze de kans krijgen het resultaat van hun inspanningen onder goede omstandigheden aan een breed publiek te kunnen tonen. Verrassende Ontmoetingen voorziet daarin en levert een grote bijdrage aan de presentatiemogelijkheden voor de orkesten en daarmee aan motivatie om te investeren in innovatie en ontwikkeling. De samenwerking met orkesten, koren en ensembles biedt nieuwe ontwikkelkansen en dient als uithangbord voor innovatie binnen de sector amateurmuziek. Verrassende Ontmoetingen is mede-ontwikkelaar en werkt actief en creatief mee aan nieuwe artistieke vormen, zijnde: het durven spelen van werken van eigentijdse componisten met vernieuwend repertoire, het bewerken en meer toegankelijk maken van bestaand repertoire, het stimuleren van minder voor de hand liggende combinaties van instrumenten, het werken met solisten, zangers en koren. Verrassende combinaties leiden tot Verrassende Ontmoetingen.

Deze interactieve inspiratiebijeenkomst is gericht op dirigenten en bestuurders van blaasorkesten. Verrassende Ontmoetingen wil met deze bijeenkomst graag investeren in de relatie met allen die zich betrokken voelen bij de serie en met orkesten die potentieel geïnteresseerd zijn in deelname aan de serie. In deze inspiratiebijeenkomst zal de organisatie in dialoog treden met dirigenten en bestuurders over hoe de concertserie optimaal kan fungeren als ´uithangbord´ van de amateurblaasmuziek, in zowel artistiek als organisatorisch opzicht. In de bijeenkomst zullen ideeën en suggesties uitgewisseld worden ten aanzien van vernieuwing, verdere ontwikkeling en samenwerking.

Lezing “Effectief communiceren” - Steven Pont
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, en in al zijn werk gebruikt hij beide invalshoeken als uitgangspunt: de (ontwikkelings)psychologie, die gedrag vooral vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving benadrukt.

Wanneer je een boodschap voor iemand hebt, kun je die natuurlijk op verschillende manieren verpakken. En wat blijkt? De hersenen hebben voorkeuren voor de manier waarop de ander zich tot ons verhoudt en zijn of haar boodschappen verpakt. Als we daar verstandig mee omgaan kunnen we dus effectiever zijn dan wanneer we denken dat de manier waarop we met elkaar communiceren er niet toe doet, zolang de boodschap maar overkomt. We gaan in deze lezing even de hersenen in en onderzoeken vijf verschillende manieren van communiceren waarmee de hersenen van de ontvanger van onze boodschap kalmer blijven.

2020 CC congres email footer DEF

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top