download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

BUMA/Stemra en FEMU

Collectief geregeld bij de KNMO
De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht BUMA, en de licentie FEMU afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract.

Alle informatie over de regelingen BUMA is hier te lezen op de website van de KNMO.

Alle informatie over additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek FEMU is hier te lezen op de website van de KNMO.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top