download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Subsidies en fondsen

De BBM heeft een subsidiefolder ontwikkeld waarin verschillende subsidies en fondsen in een handig overzicht staan. 
Download de subsidiefolder hier (pdf).

Via de website van Kunstloc  is meer informatie te vinden over subsidies en fondsen. 

Verder is op kantoor dit fondsenboek in te zien. Hierin is een totaal overzicht beschikbaar van fondsen op onderwerp en doelstellingen. U kunt een afspraak maken om op kantoor het fondsenboek in te zien, onze medewerkers helpen u daarbij.

Bijzonder regelingen

SBBI (Sociaal belang behartigde instellingen)
Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

  • de individuele ontplooiing van uw leden
  • de samenhang van de samenleving
  • een gezondere samenleving

De voorwaarden en meer informatie over de SBBI is te vinden op de website van de belastingdienst 

ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als je instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet je dat bij de belastingdienst aanvragen. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI. Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst. 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top