download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Bondscontributie 2018

De Bondscontributie is voor 2018 vastgesteld op € 3,10 per persoonlijk lid van uw vereniging.
De Federatiecontributie (KNMO) per vereniging is voor 2018 als volgt samengesteld:

KNMO-contributie per lid - € 3,30
BUMA-tarief per musicerend lid - €5,81

de prijzen voor de klankwijzer zijn:
Voor 5 exemplaren        € 57,50                 (51 of meer musicerende/uitvoerende leden)
Voor 4 exemplaren        € 46,00                 (25 t/m 50 musicerende/uitvoerende leden)
Voor 3 exemplaren        € 34,50                 (1 t/m 24 musicerende/uitvoerende leden)

Op de nota aan de verenigingen wordt het bedrag van Klankwijzer niet meer apart vermeld. Het bedrag wordt omgerekend en opgeteld bij de KNMO-contributie per lid, bijvoorbeeld:

20 leden: € 34,50 : 20 = € 1,73 + € 3,30 = € 5,03 per lid
40 leden: € 46,00 : 40 = € 1,15 + € 3,30 = € 4,45 per lid
80 leden: € 57,50 : 80 = € 0,72 + € 3,30 = € 4,02 per lid

Wilt u als vereniging lid worden van de bond dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau.

Informatie over Klankwijzer 

Klankwijzer is het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Klankwijzer is een uitgave van BCM Publishing & Event Management onder redactionele verantwoordelijkheid de KNMO.

Redactieadres:
U kunt al uw berichten sturen naar het centrale redactieadres: redactie@klankwijzer.nl.
Klik hier voor meer informatie over Klankwijzer.

BUMA

Klik hier voor meer informatie over BUMA en auteursrecht. 
Ook de website van de BUMA/Stemra zelf kun je hierover raadplegen.

Vragen m.b.t. BUMA gesteld tijdens ALV 28 mei 2015: klik hier
Powerpoint presentatie BUMA/Stemra getoond tijdens de ALV 28 mei 2015: klik hier
Verder is er tijdens de Musidag op 19 september 2015 een presentatie over BUMA en auteursrecht gegeven. Deze presentatie vindt u hier.

Verzekeringen

Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top