download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020            

Geacht bestuur,

Namens het bestuur van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op

Woensdag 28 oktober 2020, om 19.30 uur


Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89966135448?pwd=T2JXT0tGOTBNRVpTOG1qZnhKbUJUUT09

Meeting ID: 899 6613 5448
Passcode: 347660

Vanwege het Covid 19 virus gelden er enkele aanpassingen waarvoor we begrip vragen, de belangrijkste natuurlijk dat de vergadering ‘digitaal gaat’.

 • Logt u in via bovenstaande ZOOM weblink
 • schakel camera en microfoon uit in verband met storingen.
 • Heeft u vragen, stel deze in de chatfunctie die wordt gemodereerd door bestuurslid.

Ook in 2020 houdt de BBM één ALV waar zowel planvorming als verantwoording door het bestuur plaatsvindt. Wij hopen onze leden in deze tijd toch te mogen begroeten, zodat we aan de toekomst van onze sector kunnen werken!  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen,

Joop v.d. Meulenreek,                                                        Henk van der Meulen,

voorzitter.                                                                           secretaris.

 

AGENDA

19.15 uur        Ontvangst van leden.

19.30   uur      Aanvang van de vergadering.

 • Opening en mededelingen.
 • Vaststellen agenda.
 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2019.

                            Zie bijlage.

           

 • Van de Penningmeester
  • Jaarrekening 2019
 • Toelichting door Robert Verhofstad, penningmeester.
 • Verslag kascommissie 2019
  • Begroting 2021
  • Toelichting op de begroting 2019 door Robert Verhofstad, penningmeester.
  • Het goedkeuren van de begroting voor 2021 door onze leden.
 • Nieuws vanuit de Doelgroepen binnen de BBM      

Blaasmuziek & Jeugd en educatie:

 • Ontwikkelingen / voorstellen vanuit de commissie Blaasmuziek (Leonie Heezemans)

Muziekexamenplein:

 • Ontwikkelingen / voorstellen vanuit Muziekexamenplein (Joop van de Meulenreuk)

  SMP:

 • Ontwikkelingen in de sector, (Henk van der Meulen ai)

  Marjorette en Twirl:

 • Ontwikkelingen in de sector, (Ingrid Diender)

 

 • Rondvraag

6)               Sluiting

 

Einde programma +/- 20:45 a 21:00 uur.

 

ALV 30 oktober 2019


U kunt hier de notulen bekijken

U kunt hier de presentatie van TakT over Meer Muziek in de Klas bekijken


De kascontrolecommissie geeft decharge aan bestuur en penningmeester BBM

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen die op woensdag 30 oktober jl. plaatsvond in Breda, gaf de commissie aan meer tijd nodig te hebben om de boeken van de BBM te bestuderen. De vergadering gaf de commissie mandaat om verder onderzoek te doen en daarna decharge te verlenen en dit via de site van de BBM te rapporteren.

Op maandag 25 november jl. vond het vervolg van de controle plaats op het Bondsbureau in Tilburg. Namens alle verenigingen werd de controle uitgevoerd door de heren B. van der Veen en G. Maas. Afgelopen dinsdag ontving de penningmeester van de BBM een verklaring van de commissie, waarin naast enkele tips voor het inrichten van de administratie ook werd verklaard dat de commissie op basis van de algemene controle van mening is dat de jaarrekening BBM 2018 een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de BBM. Op grond van het mandaat van de kascontrolecommissie, verkregen in de ALV 2019, verlenen zij in deze verklaring de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beheer over 2018.

Het bestuur dankt de heren van der Veen en Maas voor hun inzet en tips.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top