download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) is de provinciale overkoepelende organisatie van (amateur)verenigingen die zich bezighouden met blaasmuziek, majorette & twirl en show, mars en percussie (SMP). Binnen de BBM functioneren 386 lokale verenigingen (met 855 onderliggende geledingen) die samen met hun bijna 25 000 individuele muzikanten en majorettes zorgen voor een rijk cultureel spectrum binnen de samenleving. 

De BBM organiseert workshops en kennisbijeenkomsten, diverse concoursen en wedstrijden, zorgt voor insignes bij  jubilea, verhuurt slagwerk, stimuleert talentontwikkeling, deelt informatie en inspirerende voorbeelden en geeft advies.

2017-2020
In de beleidsperiode 2017-2020 wil de BBM de gekozen koers continueren en verder ontwikkelen, onder meer door middel van gerichte enquêtes onder onze verenigingen. Zo wordt een blijvend  waardevolle bijdrage geleverd aan de maatschappelijke positie van amateurmuziek- en dans in Noord-Brabant in het algemeen en de groei en bloei van de aangesloten verenigingen in het bijzonder. 

Concept beleidsplan 2017-2020

Communicatieplan 2017-2020

BBM-promotiebrochure

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top