download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Bondscontributie 2021

Buma heeft de premie voor 2021 met 1,4% verhoogd; de KNMO- en BBM-contributie zijn ongewijzigd.


De Bondscontributie is voor 2021 vastgesteld op € 3,10 per persoonlijk lid van uw vereniging.
De Federatiecontributie (KNMO) per vereniging is voor 2021 als volgt samengesteld:

KNMO-contributie per lid - € 3,30
BUMA-tarief per musicerend lid - €6,11

Daarnaast betaalt u een bedrag per vereniging: 
€ 57,50                 (51 of meer leden)
€ 46,00                 (25 t/m 50 leden)
€ 34,50                 (1 t/m 24 leden)

 

Wilt u als vereniging lid worden van de bond dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau.

Informatie over Klankwijzer 

Klankwijzer is het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. Klankwijzer is een uitgave van Frank Vergoossen Media Producties onder redactionele verantwoordelijkheid de KNMO.

Redactieadres:
U kunt al uw berichten sturen naar het centrale redactieadres: redactie@klankwijzer.nl.
Klik hier voor meer informatie over Klankwijzer.

BUMA

Klik hier voor meer informatie over BUMA en auteursrecht. 
Ook de website van de BUMA/Stemra zelf kun je hierover raadplegen.

Vragen m.b.t. BUMA gesteld tijdens ALV 28 mei 2015: klik hier
Powerpoint presentatie BUMA/Stemra getoond tijdens de ALV 28 mei 2015: klik hier
Verder is er tijdens de Musidag op 19 september 2015 een presentatie over BUMA en auteursrecht gegeven. Deze presentatie vindt u hier.

Verzekeringen

Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top