download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Muziekexamens

Muziekexamens worden in Brabant georganiseerd door Muziekexamens Brabant. Op hun website vind je alle relevante informatie zoals de exameneisen, reglementen en de agenda. Muziekexamens Brabant is een samenwerkingsverband tussen de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (B.B.M.), de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (F.A.S.O.) en European Guitar Teachers Association (E.G.T.A.). Kunstloc Brabant ondersteunt Muziekexamens Brabant met advies en expertise. Daarnaast onderhoudt Kunstloc Brabant de contacten met de gemeentelijke examenplaatsen.

Op de website van het LKCA vind je de raamleerplannen. Klik hier voor het raamleerplan blaasinstrumenten. Klik hier voor het raampleerplan slagwerk.

logo MEP

De stof voor de theorieexamens kun je online leren en oefenen via MuziekexamenpleinDe theorie examens worden in veel gevallen ook digitaal door muziekexamenplein afgenomen

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top