download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 


Technisch Programma

Doelstelling van het Technisch Programma is het bewerkstelligen van een correcte basistechniek twirl bij de deelnemers. Dit komt ten goede aan de andere onderdelen van dit reglement. Subdoelstelling: docenten een leidraad geven voor de opbouw van technieken in de les. Deelname aan het Technisch Programma is uitsluitend mogelijk voor solisten.

Opzet
Het Technisch Programma bestaat uit 3 niveaus. Elk niveau bestaat uit een verplicht uit te voeren combinatie van twirltechnieken in de voorgeschreven volgorde zoals te zien is op de demovideos en de uitgewerkte omschrijving per niveau. Hierbij gaat het om een correcte uitvoering van alle, in het niveau verwerkte, twirltechnieken.

Jeugd 1 en Jeugd 2 deelnemers moeten instappen in niveau 1 of 2. Andere deelnemers kunnen kiezen in welk niveau zij instappen.

Het Technisch Programma wordt niet uitgevoerd op muziek. Elke deelnemer kan de verplichte combinatie op zijn eigen tempo uitvoeren. Hierbij geldt; eerst technisch correct, daarna werken aan tempo. Wel is er een ruim opgestelde max. tijd van 2.30 minuten voor alle niveaus.

Bij niveau 3 dient de deelnemer 4x8 tellen eigen invulling toe te voegen aan het programma.

Beoordeling
In niveau 1 en 2 worden de volgende beoordelingsrubrieken gehanteerd:
1. Verticaal materiaal 20
2. Rolls 20
3. Horizontaal materiaal 20
4. Lichaamstechniek 20
5. Showmanschap/Presentatie 20

In niveau 3 worden de volgende beoordelingsrubrieken gehanteerd:
1. Verticaal materiaal 20
2. Rolls 20
3. Horizontaal materiaal 20
4. Vrij deel 20
5. Showmanschap/Presentatie 20

Strafpunten: Drop 0,2 Overtijd per seconde 0,1 Overtreding regels 2,0

Bij 85 punten promoveert de deelnemer naar een hoger niveau.

Wedstrijdmap
Elke deelnemer bundelt de juryrapporten in een map die vóór aanvang van het Technisch Programma ingeleverd wordt bij de jury. De jury bekijkt de eerder behaalde resultaten en opmerkingen/verbeterpunten en kan zo de progressie van de deelnemer volgen. Elk jurylid schrijft aandachtspunten op waar de deelnemer aan moet werken. Zo ontstaat er een systeem waarbij de technische ontwikkeling van de deelnemer gevolgd kan worden.

Demo en schriftelijke uitwerking niveaus
Van elk niveau is een demofilmpje beschikbaar. Daarnaast is elk niveau schriftelijk uitgewerkt voor gebruik in de les. Let op: de demovideo is leidend. Dus mocht je een onduidelijkheid tegen komen in de uitwerking of een foutje, kijk dan altijd de demovideo!!!

Linkjes naar de uitgeschreven versie en de demovideo's van het TP vind je hier: 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top