download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

De Sterparade
sterparadelogoklein

Doelstelling: De doelstelling van de Sterparade is vooral om jonge majorettes de kans te geven om eerder aan een wedstrijd deel te nemen en zo sneller te integreren in de vereniging. Daarnaast is het van belang dat de basistechnieken die verwerkt zijn in de Sterparade op een correcte manier worden uitgevoerd. Hier draait het om; technisch correct werken. Het onderdeel is uitsluitend voor jeugd 1 en jeugd 2. Het moet een stimulans zijn voor deze jonge majorettes om zich verder te ontwikkelen.

Voor instructrices biedt de Sterparade een mooie leidraad om te verwerken in de training. Vanuit instructrices kwam de opmerking dat men er iets aan moet hebben omdat men het anders niet interessant vindt. De Sterparade voldoet hieraan. Met name de combinatie kan in de les meegenomen worden en vormt een leuk alternatief om met basistechnieken bezig te zijn. Bovendien is er meteen een uitdaging aan gekoppeld nl. een wedstrijd.

Klik hier voor meer informatie en uitleg van de verplichte dans- en twirltechnieken

 


 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top