download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Majorettewedstrijden BBM 2020

Inschrijven voor wedstrijden kan alleen via het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kun je downloaden vanaf de site van de KNMO. Klik hier voor het inschrijfformulier

Op onze wedstrijden is het KNMO-reglement van de KNMO van toepassing voor majorette-onderdelen en het NTSB-reglement voor twirlonderdelen.
Klik hier voor het KNMO-reglement
Klik hier voor het NTSB-reglement


De inschrijving sluit 6 weken voor de wedstrijddatum. De wedstrijden kunnen eerder vol zijn. Deelname wordt bepaald a.d.h.v. volgorde van binnenkomst inschrijfformulieren.

LET OP: Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Controleer of geboortedatum, naam deelnemer, onderdeel en niveau zijn ingevuld! Mail het ingevulde inschrijfformulier naar mt@brabantse-muziekbond.nl


Het inschrijfgeld per optreden bedraagt: 
€ 14,50 per solist
€ 16,50 per duo
€ 24,50 per ensemble
€ 30,00 per team
€ 55,00 per groep
€ 7,00 p.p. Sterparade
€ 11,00 p.p. Technisch Programma
€ 8,00 p.p. Short Programm

N4/N5
€ 12,00 Solo (1 baton/Freestyle)
€ 14,50 Duo
€ 18,00 Ensemble
€ 25,00 Team


Een deelnemer mag max. 6 keer op een wedstrijddag optreden. Bekijk ook de ‘aandachtspunten m.b.t. de wedstrijden’ voor de consequentie die deelname aan meerdere onderdelen heeft.

Na inschrijving ontvangt de vereniging een factuur. De inschrijving heeft pas plaatsgevonden als het inschrijfformulier én de betaling ontvangen zijn. Na de sluitingsdatum van inschrijving zal de betaling van het inschrijfgeld, bij het niet deelnemen aan de wedstrijden, onder geen omstandigheden worden terugbetaald.

Relevante gegevens m.b.t. de wedstrijden, zoals programma, worden aan de secretariaten verstuurd, niet aan de individuele deelnemers. Deelnemers hebben gratis toegang tot de wedstrijd. Zij kunnen zich op de wedstrijddag melden bij de deelnemerstafel in de entreeruimte. Daarnaast ontvangt per vereniging één docent gratis entree. Alle wedstrijden zijn te vinden in de wedstrijdkalender. 

Aandachtspunten m.b.t. de wedstrijden:

Als BBM doen we ons best om onze wedstrijdindeling in een ochtend- en middagprogramma te handhaven. Omdat het nu ook mogelijk is om deel te nemen aan twirlonderdelen op onze wedstrijden willen wij deelnemers niet beperken tot 3 optredens max. Daarom verhogen we het aantal optredens tot max. 6. Dit heeft echter wel gevolgen voor de indeling van deze optredens op de wedstrijddag:

  • Schrijf je als deelnemer voor meer dan 3 onderdelen in, dan worden deze optredens in alle waarschijnlijkheid verdeeld over de gehele wedstrijddag. Het is niet altijd mogelijk om alle optredens in of de ochtend of de middag in te plannen.
  • Schrijf je als vereniging met meer dan 10-15 optredens in dan bestaat de kans dat deze optredens ingepland worden over de hele wedstrijddag.
  • Een deelnemer mag op 1 wedstrijddag niet meedoen aan het onderdeel solo, duo, team Freestyle én solo, duo, team Artistiek Programma.

Bovenstaand wordt na een half jaar geëvalueerd en eventueel aangepast.

Eventuele mutaties dienen max. 6 dagen na ontvangst van het programma doorgegeven te worden aan het bondsbureau. Mutaties die daarna nog binnen komen kunnen helaas niet meer worden doorgevoerd. Dit betekent dat het optreden dan komt te vervallen. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk om haar deelnemers correct in te schrijven (juiste leeftijdscategorie en sectie/niveau).

Promotie gehaald? Geef deze dan direct na de wedstrijd door aan het bondsbureau als je je al voor andere wedstrijden hebt opgegeven.

De programma-indeling wordt gemaakt door de wedstrijdleider. Er kan bij de middag-ochtend indeling geen rekening worden gehouden met deelnemers die bij meerdere verenigingen meedoen.

De BBM is niet aansprakelijk voor letsel als gevolg van deelname aan de wedstrijd. 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top