download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

CON 9661

Het Brabants Jeugd Project Orkest

Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is een orkest, waarin muzikale Brabantse talenten samenspelen. Het orkest is gericht op talentvolle muzikanten van Brabantse muziekverenigingen met minimaal een HaFaBra C-diploma of vergelijkbaar niveau. Via dit orkest hopen we de jonge muzikanten extra muzikale bagage en inspiratie mee te geven, die ze mee terug nemen naar hun eigen muziekvereniging. Hiernaast zetten we het orkest graag in als muzikaal uithangbord voor het Brabantse muziekleven en de daarbij horende talenten. Het BJPO staat onder leiding van Johan Smeulders en is in 2018 van start gegaan met een samenwerkingsproject met philharmonie zuidnederland en een bijzonder concert in het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch. Inmiddels heeft het BJPO al drie projecten gedaan, waarvan de laatste op 5 oktober plaats vond in de serie  Verrassende Ontmoetingen in de concertzaal in Tilburg.

De projecten Vakmanschap en Kerstconcert konden helaas niet doorgaan, door de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Het BJPO zoekt naar een goed tijdstip om de projecten alsnog uit te voeren. 

 

 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top