download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Inschrijven Concertconcours 2019
De 1e divisie zit vol! Voor de overige divisies kan er gewoon nog ingeschreven worden.

Via dit inschrijfformulier kan er ingeschreven worden voor het Concertconcours in Veldhoven 2019. Het concours vindt in 2019 op zaterdag 23 en zondag 24 november plaats in Veldhoven. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij de inschrijving ontvangt u een bevestiging. Mocht u geen bevestiging van de inschrijving hebben ontvangen neem dan contact op via bondsconcours@brabantse-muziekbond.nl.

De betaling dient vóór 1 april 2019 gerealiseerd te zijn. Betaalt u niet binnen de termijn dan vervalt de inschrijving. De betaling gaat middels een factuur die u per post ontvangt. De inschrijving kan eerder gesloten worden indien het concours is volgeboekt.

De kosten van een Concertconcours zijn €385,- (€240,- inschrijfgeld en €145,- borg)

De waarborgsom wordt terugbetaald na deelname aan het concours.

Na de sluitingsdatum van de inschrijving (1 april 2019) zal de betaling van de waarborgsom en het inschrijfgeld, bij het niet deelnemen aan het concours, onder géén omstandigheden worden terugbetaald.

Meer informatie: http://www.brabantse-muziekbond.nl/index.php/8-blaasmuziek/wedstrijden/concertconcours/informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met bondsconcours@brabantse-muziekbond.nl

Naam vereniging(*)
Ongeldige invoer
Plaats vereniging(*)
Ongeldige invoer
De vereniging is lid van (vermeld hier de naam van de bond waar uw vereniging lid van is)
Ongeldige invoer
Naam secretaris / contactpersoon (vermeld hier de naam die de correspondentie verzorgd)(*)
Ongeldige invoer
Adres(*)
Ongeldige invoer
Postcode en plaats(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer
E-mailadres(*)
Ongeldige invoer
Let op: Dit e-mailadres zal ook worden gebruikt voor alle correspondentie over het concours.
Bank en gironummer(*)
Ongeldige invoer
Bankrelatie en plaats(*)
Ongeldige invoer
Sectie(*)
Ongeldige invoer
Divisie(*)
Ongeldige invoer
Aantal spelende muzikanten
Ongeldige invoer
Wenst deel te nemen aan:(*)
Ongeldige invoer
Naam dirigent(*)
Ongeldige invoer
   
De uit te voeren werken moeten uiterlijk vóór 1 mei 2019 worden doorgegeven aan bondsconcours@brabantse-muziekbond.nl.

Volgens het nieuwe reglement (per 1-1-2017) vervalt het klein repertorium en dient u muziekwerken uit het Repertorium www.repertoireinformatiecentrum.nl te kiezen.

Inspeelwerk (zonder beoordeling).

Onderdeel 1: werk uit het repertorium van de sectie en divisie waarin het orkest uitkomt.

Onderdeel 2: Werk uit het repertorium van de sectie en divisie waarin het orkest uitkomt of een werk uit een hogere divisie (11.5) of een werk dat niet in het repertorium voorkomt (11.6). Dit werk dient wel goedgekeurd te worden door het RIC.

Onderdeel 3 (optioneel): vrij programma

Alle onderdelen zijn gebonden aan tijdslimieten, die per divisie zijn vastgesteld (zie reglement)

Opmerkingen
Ongeldige invoer
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen volgt de ontwikkelingen omtrent Livestreaming op de voet. Gaat u akkoord met het eventueel uitzenden van uw optreden middels livestreaming? (*)
Ongeldige invoer
Hierbij verklaar ik bekend te zijn met de geldende reglementen. Deze reglementen zijn te raadplegen op www.brabantse-muziekbond.nl of www.knmo.nl(*)
Ongeldige invoer
Gaat u akkoord met onze Privacy Policy? (*)
Ongeldige invoer
Lees meer over onze Privacy Policy via deze link: https://www.brabantse-muziekbond.nl/10-organisatie/privacy-policy

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top