download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

In het kader van Groei en Bloei van de amateurblaasmuziek in Nederland heeft de KNMO vanaf 2014 een aantal pilotprojecten geïnitieerd. Een daarvan is de concoursdeelname met Jury aan Huis. Na evaluatie van dit pilotproject is gezien de positieve feedback besloten “Jury aan Huis’ te continueren als vast onderdeel van de concoursorganisatie, met enkele aanvullende spelregels:

Spelregels aanvragen concoursdeelname met ‘Jury aan Huis’ 

Bij het aanvragen van de organisatie van Jury aan Huis gelden de volgende spelregels:

  • Jury aan Huis moet minimaal zes maanden van tevoren aangevraagd worden bij de betreffende bond;
  • De maand november is uitgesloten voor ’Jury aan Huis’, i.v.m. het grote aantal bondsconcoursen in die maand;
  • Jury aan Huis mag niet plaatsvinden op dezelfde dag als een gepland bondsconcours in de betreffende regio.

Checklist accommodatie voor ‘Jury aan huis’

De accommodatie moet voldoen aan de gestelde criteria t.a.v. akoestiek, temperatuur en geschiktheid voor publiek.
De beoordeling van de accommodatie wordt vooraf gedaan door een vertegenwoordiger van de Doelgroep Blaasmuziek van de KNMO (logistiek) en een jurylid (akoestiek).

Er zijn drie juryleden. Deze worden aangewezen door de bond waarvan de betreffende vereniging(en) lid is (zijn).
De kosten voor jurering, keuring accommodatie, huur accommodatie en concoursorganisatie komen ten laste van de vereniging(en).
De jury beoordeelt ook (achteraf) de locatie met het oog op toekomstig gebruik. Verder zijn dezelfde condities als bij een regulier concertconcours van toepassing.

Voor de concoursdeelname met ‘Jury aan Huis’ zijn de voor de betreffende divisie en wedstrijdvorm geldende reglementen van toepassing. Deze concoursbeoordeling moet dan ook gezien worden als een regulier concertconcours, met het verschil dat in dit geval door slechts één of enkele orkesten wordt deelgenomen.

Lees alle criteria hier

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top