download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

CON 8514
In 2013 heeft muziekvereniging Marijke uit Sprang-Capelle met succes het initiatief genomen voor het organiseren van het Taptoe Initiatief. Na afwezigheid wil Jong Exempel dit initiatief nieuw leven in blazen. Wat is het Taptoe Initiatief ?

Verenigingen hebben het tegenwoordig al moeilijk genoeg om zich te kunnen laten zien en/of om aan optredens te komen. Dat is heel jammer, zeker als je je hobby zo graag doet. Dan kan het niet bij repeteren alleen blijven. Met het Taptoe Initiatief is het de bedoeling om met minimaal vijf verenigingen, welke zich
richten op het segment “Show” in de regio zuid Nederland, op basis van een uitwisselingsverband, een aantal (kleinschalige) taptoes te organiseren. Iedere vereniging organiseert een eigen taptoe waaraan de overige verenigingen kunnen deelnemen. Voor 2018 is het onze doelstelling om met minimaal vijf verenigingen op deze manier een taptoe te organiseren. Wanneer er meerdere verenigingen interesse hebben aan deelname dan kan dit aantal in overleg worden aangepast en is er een mogelijkheid om een soort poule in te richten.

Wat kost het uw vereniging ?
Omdat het Taptoe Initiatief op uitwisselingsbasis is, is het mogelijk om een taptoe te organiseren met relatief lage kosten. De eventuele kosten welke eraan verbonden zijn, is de locatie, EHBO, vergunningen, presentatie, promotie etc.

Uit 2013 is gebleken dat dit initiatief niet geheel met gesloten beurs uitgevoerd kan worden. Reden hiervoor is dat niet iedere vereniging vijf taptoes per jaar wil/kan verzorgen. Destijds is een onkostenvergoeding van € 250,= per optreden afgesproken. Per saldo komt dit ook uit op een gesloten beurs met uitzondering wanneer uw vereniging niet in de gelegenheid is om alle ‘wederoptredens’ te verzorgen.

Wat levert het uw vereniging op?
Uw vereniging is met deelname aan het Taptoe initiatief verzekerd van optredens. Hoe meer verenigingen zich aanmelden, hoe meer optredens er mogelijk in het verschiet liggen. Het uiteindelijke doel dat uw vereniging op andere locaties wordt gepresenteerd, wat wellicht in de toekomst andere optredens en opdrachten oplevert.

Bent u geïnteresseerd in deelname of wenst u meer informatie dan kunt u dit laten weten via Taptoe.initiatief@exempel.net. Wij zien uw reactie graag voor 15 november 2017 tegemoet. Zodra wij weten hoeveel belangstelling er is voor het Taptoe initiatie zal er een
informatiebijeenkomst worden gehouden.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top