download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Klankbordmeeting voor kader concertslagwerkensembles

Op zaterdagmorgen 21 september organiseert de KNMO-doelgroep Show, Mars en Percussie een klankbordmeeting voor dirigenten, instructeurs en bestuurders van concerterende slagwerkensembles. Op deze ochtend wil het kernteam van gedachten wisselen over een aantal aspecten die betrekking hebben op het werkveld.

Denk daarbij aan onderwerpen zoals behoefte aan workshops, cursussen of informatieavonden en zo ja, welke thema's daarbij aan bod zouden moeten komen. Ook wil het kernteam de mening peilen over de wedstrijdkalender en de locaties, zowel provinciaal als het landelijke NK. Gaat de voorkeur uit naar spreiding in het land of naar een vaste locatie? Moet het huidige puntensysteem en de divisie-indeling gehandhaafd blijven of is er behoefte aan aanpassingen? 

Discussiepunten genoeg om op zaterdag 21 september in de ochtend deze klankbordmeeting bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw De Hilt – Hasselaanlaan 1 C in Eemnes. Je wordt vanaf 09.30 uur ontvangen met koffie, terwijl de meeting rond 12.30 uur afgerond zal worden. Laat voor 18 september via j.van.waveren@chello.nl weten of je aanwezig bent.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top