download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Commissie SMP (Show - Mars en Percussie)

Michel van Alphen
Anja Geleijnse

De commissie organiseert activiteiten voor de Brabantse Show-, Mars- en Percussiesector. Denk hierbij aan de organisatie en planning van wedstrijden en kwaliteitsbevorderende activiteiten.

Ook CGN (Color Guard Nederland) valt onder SMP. Meer info hierover: www.colorguard.org

Contact

Voor specifieke vragen over SMP kunt u contact opnemen met het bondsbureau.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top