Een muziekexamen moet een feestje zijn. De kroon op al je harde werk. Daar moet dan ook geen geworstel met leerstof aan vooraf gaan. Alle theorie moet gemakkelijk vindbaar zijn en begrijpelijk worden uitgelegd. Precies de gedachte van waaruit Muziek Examen Plein is ontstaan.


 

“Eigenlijk komt het voort uit de obstakels waar docenten in de praktijk tegenaan liepen”, vertelt Lucas Segers van Muziek Examen Plein. Hij praat dan over de leraren van Musicas, de muziekschool waar hij directeur van is. “Een paar jaar geleden is het zogenaamde raamleerplan veranderd. Zeker voor slagwerk zijn de veranderingen best ingrijpend geweest. En onze docenten - en ook ikzelf - vroegen zich af: hoe zit het nou eigenlijk?"

De exameneisen zijn in het nieuwe raamleerplan veranderd. En onze docenten vroegen zich af: hoe zit het nou eigenlijk?

Bij het doorgronden van de nieuwe exameneisen is de website eigenlijk gaandeweg ontstaan. “We begonnen examenkaarten te maken, waarop eenvoudig stond uitgelegd wat een leerling allemaal bij een bepaald examen moest kennen. In heldere taal, zodat ook een ouder zonder muzikale achtergrond het kan snappen. Bij het samenstellen van die kaarten - die trouwens nog steeds beschikbaar zijn - hadden we steeds meer het gevoel: ja maar, er is nog veel meer wat we hierover kunnen vertellen”.

Collega’s en verenigingen vroegen: kan ik daar ook gebruik van maken. Zo is uiteindelijk uitgegroeid tot wat het nu is.

Hij vervolgt: “Dus werd naast de kaarten een eigen website-tje gestart met aanvullende uitleg en oefeningen. Collega’s uit de hafabra-wereld zagen dat en vroegen: kan ik daar ook gebruik van maken. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot wat het nu is.” In dat verband wil hij Hans Seijkens van de BBM nadrukkelijk noemen. “Hij heeft ons eigenlijk op het spoor gezet.”

De ‘Jip en Janneke-taal’ is heel belangrijk. Elke leerling moet het kunnen snappen.

Muziekexamen.nl is intussen voor iedereen beschikbaar. Tegen een maandbedrag hebben leden en docenten van een vereniging toegang tot de informatie. “Inmiddels is het systeem zo’n tweeduizend pagina’s groot. Uitleg van de theorie, toonladders, praktijkoefeningen, improvisatie-oefeningen, proefexamens, noem maar op.”

Het blijft een werk in uitvoering. Gaten worden ingevuld. Maar er zijn ook telkens weer nieuwe wegen die je in kunt gaan.

“Het is een sneeuwbal die steeds groter wordt. Gaandeweg vullen we steeds meer in", benadrukt hij. “Het blijft gewoon een werk in uitvoering. En dat zal altijd zo blijven, want er zijn telkens weer nieuwe wegen die je in kunt gaan.”

Het voorziet duidelijk in een behoefte. Iedere dag doen bijvoorbeeld dertig verschillende kinderen het oefenexamen A.

“Het vullen en bezig zijn met de muziekexamen.nl is dus een hele klus. Maar we doen het met heel veel enthousiasme en gedrevenheid. Omdat je duidelijk ziet dat je in een behoefte voorziet. Iedere dag maken dertig verschillende kinderen het oefenexamen Blaas A. En dan heb ik het alleen nog maar over het oefenexamen. Je hebt nog duizend andere oefeningen en toelichtingen die erop staan.”